İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre Apartman ve Sitelerde (50 kişiden az SGK’lı çalışanı olan siteler için) yürülüğe girme süresi; risk değerlendirmesi,iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, acil durum hazırlıkları bakımından 1 Ocak 2013'tür.
İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve sağlık personeli hizmetleri bakımından ise 30 Haziran 2014'tür.


Apartman

Site (50 kişiden az SGK’lı çalışanı olan)


 • Risk Değerlendirmesi

  Apartman Risk Değerlendirmesi, anlaşmalı İş Güvenliği Uzmanı personellerimiz tarafından verilir. Hizmet kapsamında işyerinizde, iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek durum ve davranışların tespitine yönelik saha incelemesi yapılacaktır. Yapılan saha incelemesinde Apartmada iş sağlığı ve güvenliği bakımından tespit edilen uygunsuzluklar “Apartman Risk Değerlendirme Raporu” olarak tarafınıza teslim edilecektir.
 • Risk Değerlendirmesi

  Sitelerde Risk Değerlendirmesi, anlaşmalı İş Güvenliği Uzmanı personellerimiz tarafından yapılır. Hizmet kapsamında işyerinizde, iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek durum ve davranışların tespitine yönelik saha incelemesi yapılacaktır. Yapılan saha incelemesinde Sitenizde iş sağlığı ve güvenliği bakımından tespit edilen uygunsuzluklar “Site Risk Değerlendirme Raporu” olarak tarafınıza teslim edilecektir.
 • Apartman iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

  Apartman iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, anlaşmalı İş Güvenliği Uzmanı personellerimiz tarafından verilir. Her bir çalışan için eğitim sonunda sertifikarı ayrı ayrı verilir.
 • Sitelerde İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimleri

  Sitelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, anlaşmalı İş Güvenliği Uzmanı personellerimiz tarafından verilir. Her bir çalışan için eğitim sonunda sertifikarı ayrı ayrı verilir.
 • Apartman Acil Durum Planı

  Apartman Acil Durum Planı, anlaşmalı İş Güvenliği Uzmanı personellerimiz tarafından hazırlanır. Apartmanınızda, acil durumların ortaya çıkması durumunda zararın etkisini azaltacak tedbirlerin listesi “Apartman Acil Durum Planı” olarak tarafınıza teslim edilir.
 • Sitelerde Acil Durum Planı

  Sitelerde Acil Durum Planı, anlaşmalı İş Güvenliği Uzmanı personellerimiz tarafından hazırlanır. Sitenizde, acil durumların ortaya çıkması durumunda zararın etkisini azaltacak tedbirlerin listesi “Site Acil Durum Planı” olarak tarafınıza teslim edilir.