Karar ve İmza Sizden, Uygulama Bizden – Sorunsuz Kolay Yönetim

 • Sakinler Arası İlişki Yönetimi

  Apartman ve Sitelerde, Bina İçi ve Çevresi Günlük Sorunların Tesbiti ve Çözümü: Havuz ve sosyal alanların bakım ve temizliğinin sağlanması; apartman ve sitenizin su, kanalizasyon, elektrik, asansör,hidrofor, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi.
 • Personelli Yönetici Yardımcılığı

  Apartman ve Sitelerde, bilgili ve deneyimli personelimiz, Kolayyönet A.Ş.'nin tüm desteğini arkasına alarak siz apartman ve site yöneticilerine yardımcı olarak çalışacaktır. Çalışma koşulları, yeri, zamanı ve süresi sizinle yapılacak sözleşmede, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirtilecektir.
 • Bina İçi ve Çevresi Periyodik İşlerin Takibi

  Apartman ve Sitelerde, bina sigortası periyotlarının takibi ve yaptırılması. Haşere İlaçlama periyotlarının takibi ve yaptırılması. Yangın söndürme tüp ve sistemlerinin periyotlarının takibi ve yaptırılması. Baca temizliği periyotlarının takibi ve yaptırılması. Apartman ve Sitede yer alan makine ve ekipmanın (asansör,jeneratör,hidrofor vb) periyotlarının takibi ve yaptırılması. Peyzaj bakımının ve Çevre bakımının periyotlarının takibi ve yaptırılması
 • Personel ve Taşeron Yönetimi

  Apartman ve Sitelerde, Çalışan personelin iş disiplini sağlama, görevlendirme, denetim ve yönetime raporlama. Ücret bordrolarının hazırlanması ve Bölge Çalışma Müdürlükleri'ne verilecek resmi evrakları tanzim edilmesi.
 • Resmi Defter Tutulması

  Apartman ve Sitelerde, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda talep edilen tüm resmi defterler, Kolayyönet A.Ş. Tarafından eksiksiz ve zamanında tutularak sizin adınıza onaylatılacaktır.
 • Arşivleme

  Apartman ve Sitelerde, apartman ve site ile ilgili her türlü kıymetli evrak ve dokümanın düzenli arşivlenip, asıl nüsha ve elektronik arşiv şeklinde muhafazası.

* NET-Destek Personelli Yönetici Yardımcılığı kontrnjanlı bir hizmettir. Ayrıntılı bilgi almak için lütfen Kolayyönet A.Ş. İle irtibata geçiniz.